کلیدواژه‌ها = ذهن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عادت واره های اجتماعی در شکل گیری تشبیهات حسن غزنوی

دوره 8، شماره 30، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-111

خاور قربانی؛ آرزو خضری