بررسی عناصر داستانی در رمان نیمه غایب حسین سناپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 عضو هئیت علمی قائمشهر

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی واحد قائمشهر

چکیده

تحقیق حاضر تحت‏‏‏عنوان «بررسی عناصر‏داستانی در رمان نیمه‏غایب حسین سناپور» به بررسی پنج عنصرداستانی(شخصیت، زاویه‏دید، درون‏مایه، موضوع و گفت‏وگو) در اثر معروف نیمه‏غایب پرداخته است، در این پژوهش، علاوه بر معرفی این داستان، هر یک از عناصر داستان به همراه شواهد مثال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از آن‏جایی‏که درون‏مایة این رمان، بیشتر شامل؛ پیدا کردن نیمه‏گمشده، عشق‏ و ازدواج، ترس‏ودلهره و سایر مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله؛ طلاق و جدایی، تنهایی، کشمکش‏های اجتماعی و درونی افراد و ... است؛ رمان او را می‏توان در حیطه‏ی رمان‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار داد. می‌توان، بیان کرد که عنصر «گفت‏وگو»، بخش بسیار مهمی از رمان او را تشکیل می‏دهد. این گفت‏وگوها به دو ‏صورت دوطرفه و رویارو، و به ‏صورت تک‏گویی و مونولوگ درونی وجود دارد. در داستان‏های سناپور، گفت‏وگوها، می‏توانند بیان‏گر طبقات اجتماعی؛ میزان تحصیلات، سن و سایر ویژگی‏های جسمی و روحی شخصیت‏ها باشد.

کلیدواژه‌ها