بررسی سندی زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)در روز غدیر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

زیارت حضرت امیرالمؤمنین در روز غدیر که از جانب امام هادی صادر گردیده، یکی از عالی‌ترین زیارت‌های حضرت امیر است که در طی آن یک دورة کامل عقاید شیعه در آن مطرح شده است. از آنجا که یکی از راه‌های بیان حقایق دین و معالم مکتب تشیّع، ادعیه و زیاراتی است که از ناحیة معصومین (علیهم السلام) صادر و به شیعیان تعلیم داده شده است، به منظور آشنایی هرچه بیشتر و بهره‌برداری از مفاهیم عالی این زیارت در این پژوهش سعی شده با استفاده از کتب رجال سلسله سند راویان این زیارت و درجه اعتبار آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها