وصف طبیعت در اشعار اصفهانیان عربی سرای سده چهارم تا ششم هجری

نویسنده

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نام آوران بسیاری که از آنان، کتابها و آثار پر بها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشند. زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده چهارم هجری، اصفهان، بعداد ثانی لقب یافت. اصفهان سرزمین طبیعت زیبا و سر سبز و حاصلخیزی است که خداوند انواع مواهب طبیعی را به آن خطه ارزانی داشته است به همین جهت در اشعار توصیفی شاعران این دیار، طبیعت سهم عمده ای از مضامین شعری آنها را به خود اختصاص داده است از جمله شاعران اصفهانی وصّاف طبیعت می توان به ابوسعید رستمی، مفضل مافروخی، طغرائی اصفهانی و عماد الدین اصفهانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها