دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-185 (پاییز و زمستان 1396) 
6. موتیف شخصیت‌های قرآنی در شعر پایداری سمیح القاسم

صفحه 153-175

مسعود باوان‌پوری؛ مریم دریانورد؛ حدیثه متولی؛ پروین خلیلی